PAHIBALO: NAGA-BARTER SHOP

PAHIBALO: NAGA-BARTER SHOP

Haron makab-ot ang atong kinatibuk-ang katuyuan sa “No Single-Use Plastic” Policy sa dakbayan pinaagi sa “REDUCE, REUSE AND RECYCLE’’ (3 R’s), mao kini ang atong bag-ong guidelines sa Naga-Barter Shop sugod Lunes, Marso 15, 2021, nga mosunod:1.) Mahimong i-baylo ang...