IN PHOTOS: Street Dancing performance sa City of Naga Dagitab Festival Contingent para sa Pasigarbo sa Sugbo 2022.

Ayaw kalimot, Vote City of Naga

Go go Naga!

#PasigarboSaSugbo2022

#GoDagitabGoNaga

Leave a Reply