TAN-AWA: Subay sa pagsugpo sa mga ilegal nga mga binuhatan dinhi sa dakbayan, ang PNP-City of Naga nagpadayon sa ilang programa, “Kapulisan Sa Purok (KSP)” niadtong Marso 26, 2023.

Kung aduna kamo’y namatikdan nga gabuhat og mga ilegal sa inyong purok, i-report kini o itawag sa PNP-City of Naga sa numerong 272-1166 o 0943 626 2345.

#NagaPeaceOrderAndSafety

Leave a Reply