LOOK: Inubanan sa ilang teachers ug parents, nibista ang Kindergarten pupils gikan sa Naga Central Elementary School sa photo exhibit, “Ang Kabilin: Mga Narra sa Naga” karong adlawa, located at the 2nd Floor of the City Hall of Naga. Daghang salamat sa pagbisita mga bata!

Hinaut nalingaw kamo sa atong activity karon ug aduna kamoy nakat-unan kabahin sa mga Narra Trees and how Narra forms part of Naga’s natural heritage. Naga got its name from Narra.

#NagaHeritageDevt

#AngKabilinMgaNarraSaNaga

#NagaAtongGarboServiceWithAHeart

Leave a Reply