EYES HERE: Pres. Ni-issue si Ferdinand Marcos Jr. sa Proclamation No. 90, “Amending Proclamation No. 42, S.2022, Declaring the Regular Holidays and Special (Non-working) Days of the Year 2023.

Usa sa mga amendments mao ang pag-adjust sa pipila ka holidays ngadto sa pinaka-duol nga Lunes. Ang usa ka holiday nga mabutang sa weekdays, ibalhin sa pinaka-labing duol nga Lunes para sa mas taas nga weekend ug ma-stimulate ang ekonomiya.

Inyong mahinumduman nga una kining gi-implement ni former President Gloria Macapagal Arroyo ug gitawag kini og “holiday economics”.

Leave a Reply